render('mapa.phtml')*/?>

Kamenolom Štileček

Kamenolom Štileček

Objednatel : DUFONEV RC
Zpracovávaný materiál: kvarcit (těžba z rozvalu)

Výroba: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 s odhliněním

AKTUALITY

Rozšíření strojového parku

v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti výroby drceného kameniva a zejména výroby hraněných drtí, jsme rozšířili strojové vybavení o kuželový drtič Finlay C 1540 RS.

Drcení - Začátek sezony 2011

Letošní sezonu výroby kameniva jsme začali v kamenolomu na blokovou těžbu.

Kompletní údržba GIPOKOMBI RC 130 FDR

Převezli jsme mobilní drtičku GIPO do našich dílen, kde provádíme kompletní údržbu.

» Více