render('mapa.phtml')*/?>

Letiště Ostrava a. s., č. p. 401, Ostrava – Mošnov, Rekonstrukce severní stojánky

Letiště Ostrava a. s., č. p. 401, Ostrava – Mošnov, Rekonstrukce severní stojánky

Objednatel : STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava
Prováděné práce: Bourání betonových ploch včetně předrcení

Zpracovávaný materiál: vybouraná betonová suť s obsahem železné armatury (0/700 mm)

Výroba: recyklát frakce 0/63 v celkovém objemu 25.000 tun

AKTUALITY

Rozšíření strojového parku

v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti výroby drceného kameniva a zejména výroby hraněných drtí, jsme rozšířili strojové vybavení o kuželový drtič Finlay C 1540 RS.

Drcení - Začátek sezony 2011

Letošní sezonu výroby kameniva jsme začali v kamenolomu na blokovou těžbu.

Kompletní údržba GIPOKOMBI RC 130 FDR

Převezli jsme mobilní drtičku GIPO do našich dílen, kde provádíme kompletní údržbu.

» Více