render('mapa.phtml')*/?>

SVIT Velké Meziříčí, demolice a sanace

SVIT  Velké Meziříčí, demolice a sanace

Objednatel : VM Property Development, a.s.
Prováděné práce: odstranění budov starého výrobního závodu včetně předrcení sutí

Zpracovávaný materiál: vybouraná betonová a cihelná suť s obsahem železné armatury (0/600 mm)

Výroba: recyklát frakce 0/63 v celkovém objemu 23.000 tun

AKTUALITY

Rozšíření strojového parku

v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti výroby drceného kameniva a zejména výroby hraněných drtí, jsme rozšířili strojové vybavení o kuželový drtič Finlay C 1540 RS.

Drcení - Začátek sezony 2011

Letošní sezonu výroby kameniva jsme začali v kamenolomu na blokovou těžbu.

Kompletní údržba GIPOKOMBI RC 130 FDR

Převezli jsme mobilní drtičku GIPO do našich dílen, kde provádíme kompletní údržbu.

» Více