render('mapa.phtml')*/?>

Kamenolom Štileček

Kamenolom Štileček

Objednatel : DUFONEV RC
Zpracovávaný materiál: kvarcit (těžba z rozvalu)

Výroba: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 s odhliněním

Aktualitäten

Crushing - Start der Saison 2011

Die diesjährige Saison haben wir begonnen, die Produktion von Zuschlagstoffen in einem Steinbruch auf dem Block-Extraktion.

Kompletní údržba GIPOKOMBI RC 130 FDR

Převezli jsme mobilní drtičku GIPO do našich dílen, kde provádíme kompletní údržbu.

» Mehr