render('mapa.phtml')*/?>

SVIT Velké Meziříčí, demolice a sanace

SVIT  Velké Meziříčí, demolice a sanace

Objednatel : VM Property Development, a.s.
Prováděné práce: odstranění budov starého výrobního závodu včetně předrcení sutí

Zpracovávaný materiál: vybouraná betonová a cihelná suť s obsahem železné armatury (0/600 mm)

Výroba: recyklát frakce 0/63 v celkovém objemu 23.000 tun

Aktualitäten

Crushing - Start der Saison 2011

Die diesjährige Saison haben wir begonnen, die Produktion von Zuschlagstoffen in einem Steinbruch auf dem Block-Extraktion.

Kompletní údržba GIPOKOMBI RC 130 FDR

Převezli jsme mobilní drtičku GIPO do našich dílen, kde provádíme kompletní údržbu.

» Mehr