PROFIL DIVÍZIE

Od roku 2008 sa spoločnosť Aquasys zaoberá ťažbou a spracovaním kameniva drvením a následným triedením. Rozšírili sme
tak skôr poskytované služby v odbore recyklácie stavebných odpadov drvením a výroby (recyklátu), materiálu vhodného k druhotnému použitie v stavebnej výrobe.

K výrobe drveného kameniva ik recykláciu používame mobilný odrazové drviče s vstavaným dvousítným triedičom, patriaca k najväčším mobilným drvičom používaných v strednej Európe. Drvený materiál, roztriedený na vstavanom triediči ďalej triedime na ďalšie frakcie mobilnom třísítným triedičom s celkovouu sitovú plochou 28 m2. Vďaka modernej technológii vyrábame kvalitné
výrobky a spĺňame vysoké nároky na denný výkon, vlastnosti výrobku a kvalitu vytriedenie.

V rámci činnosti vykonávame :

  • DRCENI / RECYKLACEDrvenie rubaniny vrátane povrchovej ťažby a sekundárneho rozpojenie nadmerných kusov
  • Výrobu štrkodrvine 0 / 32, 0 / 63, 0 / 125, alebo neštandardných veľkostí podľa požiadaviek zákazníka
  • Výroba štrkov 32/63, 63/125, alebo neštandardných veľkostí podľa požiadaviek zákazníka
  • Výrobu drví 0 / 4, 4 / 8, 8 / 16, 16/32 alebo podľa požiadaviek zákazníka
  • Uloženie výrobku na depónií, nakladanie, alebo nakládka a preprava výrobku na vzdialenosť podľa požiadaviek zákazníka
  • Výrobky podľa noriem STN EN 13 242 (kamenivo pre tmelené a nestmelených), 13 043 (kamenivo pre asfaltové zmesi), 12 620 (kamenivo do betónu) a 13 450 (kamenivo pre koľajové lóže) v závislosti na vlastnostiach a kvalite vstupného materiálu
  • Práca vykonávame v rámci vlastného oprávnenie k banskej činnosti
  • V rámci kompletnosti zákazky zaistíme vŕtacie a trhacie práce vrátane projektu
AKTUALITY

Drvenie - Začiatok sezóny 2011

Tohtoročnú sezónu výroby kameniva sme začali v kameňolome na blokovú ťažbu.

Kompletní údržba GIPOKOMBI RC 130 FDR

Převezli jsme mobilní drtičku GIPO do našich dílen, kde provádíme kompletní údržbu.

» Viac