Drvenie - Začiatok sezóny 2011

23.03.2011

Tohtoročnú sezónu výroby kameniva sme začali v kameňolome na blokovú ťažbu. Podľa zadania objednávateľa sme spracovávali žulový odval po kamenárskej výrobe. Drtený bol naším odrazovým drvičom GIPO na frakcie O/32 + 32/63, 0 / 63 a 63/125. Vzhľadom k vysokému obsahu jemných častíc v odvalu sme odhliňovali frakciu 0 / 22 pred vlastným drvením. Jednotlivé varianty drvenie sú znázornené na priložených fotografiách.


AKTUALITY

Drvenie - Začiatok sezóny 2011

Tohtoročnú sezónu výroby kameniva sme začali v kameňolome na blokovú ťažbu.

Kompletní údržba GIPOKOMBI RC 130 FDR

Převezli jsme mobilní drtičku GIPO do našich dílen, kde provádíme kompletní údržbu.

» Viac